Geachte patiënt, 

De beroepsverenigingen ANT/ KNMT hebben in overleg met het RIVM en ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport een beleid ontwikkeld, waardoor reguliere tandheelkundige zorg weer mogelijk is.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen wij bepaalde patiënten voorlopig niet behandelen.

Voldoet u aan de volgende kenmerken dan verzoeken wij u uw afspraak tijdig te annuleren. Wij maken graag een andere afspraak met u.

 • U heeft in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, of keelpijn), hoesten, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C) of reuk -en/of smaakverlies;
 • U bent zelf klachtenvrij, maar een gezinslid heeft op dit moment koorts of benauwdheid;
 • U bent in “een nauw contact’ van een bewezen COVID-19 patiënt;
 • U bent in (thuis)quarantaine, incl. personen die zijn teruggekeerd uit een risicogebied (oranje/rood gebied waarvoor het advies (thuis)quarantaine geldt);
 • U bent in afwachting van een COVID-19 testuitslag;
 • U bent als u korter dan twee weken bent genezen van corona;
 • U woont in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking;

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM bezoeken of van onze beroepsvereniging ANT.

www.rivm.nl en www.ant-online.nl

Hoe verlopen de afspraken vanaf heden bij ons centrum?

Naast de reeds hoge hygiëne eisen worden extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan om u en onze medewerkers te beschermen.

Wij verzoeken u:

 1. Alleen te komen als u zich gezond voelt.
 2. Alleen te komen. Eventuele begeleiders verzoeken wij buiten de praktijk te wachten.
 3. Niet eerder dan 5 minuten voor de geplande afspraak te arriveren.
 4. Mondkapjes dragen, alleen als u dat zelf wenst.
 5. Om in de praktijk 1.5 meter afstand van elkaar te houden.
 6. Bij binnenkomst en vertrek uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dispensers zijn hiervoor aanwezig in de wachtruimte.
 7. Na desinfectie van de handen uw mobiele telefoon en mond niet meer aan te raken
 8. Geen handen te schudden.
 9. Voorafgaand aan de behandeling te spoelen met een desinfecterend middel. Dit spoelmiddel krijgt u in de behandelkamer.

Link Corona triage vragenlijst:

Voorafgaande aan uw afspraak krijgt u zoals gewoonlijk van ons een herinnerings-email.
In deze email hebben wij een link met de Corona triage vragenlijst meegestuurd. Deze vragenlijst dient door u ingevuld te worden voorafgaande aan uw afspraak.
Wij vragen u de vragenlijst niet eerder dan 24 uur voor aanvang van uw afspraak in te vullen.
Door op de link aan te klikken wordt u automatisch doorgestuurd naar de vragenlijst. De vragen worden automatisch opgeslagen in uw patiënten dossier.

Bij aankomst zullen deze vragen nogmaals aan u gesteld worden en kan de afspraak alleen plaats vinden wanneer de vragen met “Nee” worden beantwoord. Behalve de laatste vraag “Ja”= gezond!

Heeft u vragen of twijfelt u, neem contact met ons: 

E-mail: receptie@paro-amersfoort.nl / Telefoon: 033-4614080.

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Team Centrum Parodontologie en Implantologie Amersfoort