Geachte patiënt, 

De algemeen beperkende maatregelen om de verspreiding van het Corona virus verder tegen te gaan, zijn door de overheid verlengd t/m 28 april. 

Wat dit exact betekent voor de toegankelijkheid van de niet spoedeisende mondzorg is momenteel onderdeel van discussie tussen onze beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport. 

Spoedeisende hulp aan patiënten die niet verkouden zijn, niet hoesten en geen koorts hebben blijft gewaarborgd. 

Wat betekent dit voor u als patiënt van onze praktijk?

De periode t/m 10 april

Alle niet spoedeisende afspraken zullen worden geannuleerd. U heeft hiervoor een email ontvangen of een telefonische annulering. Alle geannuleerde afspraken worden op volgorde van annuleren weer ingepland zodra dat mogelijk is.

De periode 14 april t/m 28 april 

Heeft u nog een afspraak staan voor reguliere parodontale en /of implantologische behandeling in ons centrum,  dan blijft het huidige advies vanuit het RIVM van kracht:

De volgende personen dienen zich voorlopig te onthouden van niet acute zorg: 

  1. 70 jaar en ouder
  2. > 18 jaar met een verlaagde weerstand of aandoeningen die mensen minder weerbaar maken tegen het doormaken van een ernstige infectie. Denk hierbij aan chronische hartaandoeningen, afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, verminderde weerstand door medicatie voor auto -immuunziekten, bij chemotherapie / en of bestraling .
  3. Als u verkouden bent, hoest of koorts heeft.
  4. Als u zelf klachtenvrij bent, maar een gezinslid heeft die koorts heeft.

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM bezoeken www.rivm.nl 

Behoort u tot bovenvermelde categorieën en heeft u in deze periode t/m 28 april nog een afspraak staan in onze praktijk, dan verzoeken wij u om deze afspraak per mail of telefonisch af te bellen.

Hoe verlopen de afspraken in ons centrum?

Ook wij doen er alles aan om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan en wij nemen extra maatregelen om u en onze medewerkers te beschermen.

Wij verzoeken u:

  1. Alleen te komen.
  2. Niet eerder dan 10 minuten voor de geplande afspraak te arriveren.
  3. Om in de praktijk 1.5 meter afstand van elkaar te houden.
  4. Bij binnenkomst en vertrek uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dispensers zijn hiervoor aanwezig in de wachtruimte en bij het toilet.
  5. Geen handen te schudden.
  6. Voorafgaand aan de behandeling te spoelen met een desinfecterend middel. Dit spoelmiddel krijgt u in de behandelkamer.

Heeft u vragen of twijfelt u? 

U kan een email sturen naar receptie@paro-amersfoort.nl of een boodschap inspreken op ons antwoord apparaat, telefoon 033-4614080.

Dagelijks worden uw berichten in behandeling genomen en kan u antwoord van ons verwachten.

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Team Centrum Parodontologie en Implantologie Amersfoort