Geachte patiënt, 

De beroepsverenigingen ANT/ KNMT hebben in overleg met het RIVM en ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport een beleid ontwikkeld, waardoor reguliere tandheelkundige zorg weer mogelijk is.

Wat betekent dit voor u als patiënt van onze praktijk?

Als u hooikoorts hebt, bent u gewoon welkom bij ons in de praktijk. Graag dit even melden bij onze receptie.

De periode vanaf 28 april

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan kunnen wij bepaalde patiënten voorlopig niet behandelen.

Voldoet u aan de volgende kenmerken dan verzoeken wij u uw afspraak tijdig te annuleren. Wij maken graag een andere afspraak met u.

 1. 18 jaar en ouder en u heeft een zwakke niet stabiele gezondheid. U heeft een verhoogde kans op infecties. Bij twijfel neem contact met ons op.
 2. U heeft 1 of meerdere van volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwheid, koorts > 38 graden Celsius.
 3. Als u zelf klachtenvrij bent, maar een gezinslid heeft met 1 van bovenstaande symptomen
 4. U woont in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke/ lichamelijke beperking
 5. Als u korter dan twee weken bent genezen van corona

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM bezoeken of van onze beroepsvereniging ANT.

www.rivm.nl en www.ant-online.nl

Hoe verlopen de afspraken vanaf 28 april in ons centrum?

Naast de reeds hoge hygiëne eisen worden extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan om u en onze medewerkers te beschermen.

Wij verzoeken u:

 1. Alleen te komen als u zich gezond voelt en er binnen uw gezin geen leden zijn met Corona gerelateerde klachten.
 2. Alleen te komen. Eventuele begeleiders verzoeken wij buiten de praktijk te wachten.
 3. Niet eerder dan 5 minuten voor de geplande afspraak te arriveren.
 4. Om in de praktijk 1.5 meter afstand van elkaar te houden.
 5. Bij binnenkomst en vertrek uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dispensers zijn hiervoor aanwezig in de wachtruimte.
 6. Na desinfectie van de handen uw mobiele telefoon en mond niet meer aan te raken
 7. Geen handen te schudden.
 8. Voorafgaand aan de behandeling te spoelen met een desinfecterend middel. Dit spoelmiddel krijgt u in de behandelkamer.
 9. Geen gebruik te maken van de poetshoek.

Heeft u vragen of twijfelt u? 

U kan een email sturen naar receptie@paro-amersfoort.nl of ons bellen op telefoon 033-4614080.

Bedankt voor uw medewerking en begrip!

Team Centrum Parodontologie en Implantologie Amersfoort