Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het gaan bewegen van tanden en/of kiezen of het ontstaan van ruimte daartussen. In de loop van de tijd kunnen er ruimten tussen tanden ontstaan die er eerder niet waren. Als daarna ook het tandvlees is teruggetrokken, kan dat een lelijk gezicht zijn.

Doordat bij terugtrekkend tandvlees de wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen, kunnen de tanden en kiezen erg gevoelig zijn bij het poetsen. Dat kan ook het geval zijn bij het eten van warme, koude, zoete of zure dranken en etenswaren. Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan, dat tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen.

Gezonde situatie en parodontitis:

a