Tijdens de herbeoordeling wordt het klinisch onderzoek en het maken van een parodontiumstatus herhaald. Op basis van die metingen wordt dan de mate van gezondheid/ontsteking (parodontitis) of infectie controle bepaald. Op basis van het behaalde niveau van infectie controle wordt door de tandarts-parodontoloog voorgesteld wat het te volgen beleid zal zijn; dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • voortzetten behandeling bij de mondhygiënist/nazorg; het verder optimaliseren van de infectiepreventie om de restproblemen in de mond te elimineren of om het bereikte resultaat van de initiële behandeling te continueren.
  • parodontale chirurgie (flap-operatie); als er nog tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de mondhygiënist de erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet altijd volledig kan reinigen. Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de tandarts-parodontoloog een operatieve behandeling uitvoert.

De parodontoloog zal in overleg met u het vervolg behandeltraject bepalen. De verwijzend tandarts wordt daarvan op de hoogte gesteld.