Een ontsteking in de tandvleesrand kan zich in het eerste stadium uitbreiden richting het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking verloren en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn de genoemde verschijnselen echter afwezig. Zeker als u rookt kunnen de verschijnselen van parodontitis onderdrukt worden, waardoor het tandvleesprobleem lang onopgemerkt blijft.

Ook bij implantaten (kunstwortels) in de mond kan het tandvlees gaan ontsteken en kan het omliggende fundament worden aangetast. Een ontsteking rondom een implantaat verloopt op dezelfde wijze als bij een natuurlijke tand of kies. Ontsteking rondom een implantaat wordt “peri-implantitis” genoemd. Ontsteking rondom een implantaat verloopt over het algemeen sneller dan bij een natuurlijke tand of kies. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium het probleem aan te pakken. In ons centrum beschikken we over de kennis en expertise om peri-implantitis goed te behandelen.

Vatbaarheid

Niet iedereen krijgt parodontitis. Dit komt o.a. doordat van persoon tot persoon de gevoeligheid voor het ontstaan van de ontsteking varieert. Mensen die roken zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van parodontitis. Ook is er een verband tussen suikerziekte en parodontitis en hart- en vaatziekten en parodontitis. Aan de aanvalszijde zijn er vele verschillende soorten en aantallen bacteriën die in de tandplak voorkomen. De balans tussen de aanval van bacteriën enerzijds en de afweer van het lichaam anderzijds bepalen de ontwikkeling van parodontitis. De ‘agressiviteit’ van die bacteriën kan sterk verschillen. Daardoor zal de tandplak van de ene persoon veel schadelijker zijn dan die van een ander.