Als bij u peri-implantitis is geconstateerd betekent dit dat er bot rondom het implantaat is afgebroken door een chronische ontsteking. Deze ontsteking kan heftiger verlopen dan bij parodontitis en wordt doorgaans veroorzaakt door onvoldoende mondhygiëne, roken en grote aantallen bacteriën. Ook genetische vatbaarheid voor parodontitis kan een rol spelen. De literatuur is tegenwoordig nog niet eenduidig over wat de meest optimale behandeling is voor peri-implantitis en de resultaten laten een grote variatie zien. In ons centrum beschikken wij over de expertise om peri-implantaire ontstekingen adequaat te behandelen.

Preventie blijft echter het belangrijkste: wij adviseren patiënten met implantaten om een zeer goede mondhygiëne na te streven en de implantaten regelmatig te laten controleren door de tandarts.