Praktijkinformatie

Afspraak maken

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. Op de dinsdagen is een mondhygiënist tot 18:00 uur aanwezig.

Telefonisch zijn wij bereikbaar van 08:00 -12:30 uur en van 13:30-17:00 uur. Tussen 12.30-13.30 uur staat het antwoordapparaat aan. U kunt een bericht inspreken.

Afspraakherinnering

Via een e-mail en of een sms sturen wij, als extra service, u een herinnering van de afspraak.  Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u dus onverhoopt geen herinnering van ons ontvangt, is dit geen reden om aan te nemen dat de afspraak niet doorgaat!

De intake

Voor de intake heeft u doorgaans een verwijzing nodig. Deze kunt u opvragen bij uw verwijzer. Zonder verwijzing kan u bij ons een afspraak maken voor een “second opinion”. Nadat u een eerste afspraak met ons heeft gemaakt, ontvangt u de afspraakbevestiging, de informatiebrief en de routebeschrijving. De intake duurt gemiddeld 45 minuten tot een uur.

Aanmelden

Als u een afspraak heeft, vragen wij u zich aan te melden bij de receptie na binnenkomst.

In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat u zich bij medische zorg moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. U kunt zich legitimeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Wij verzoeken u vriendelijk om één van deze documenten mee te nemen tijdens uw eerste afspraak.

Parkeerinformatie

De gehele Utrechtseweg is vergunningsgebied. Wij hebben geen eigen parkeergelegenheid. Onderstaand ziet u een plattegrond. Het donkerrood en geel gearceerde gebied is voor vergunninghouders, hier kan niet geparkeerd worden. Wel is er mogelijkheid om bij ons in de zijstraat Paulus Buyslaan betaald te parkeren voor maximaal 2 uur. Let wel; dit kan alleen aan de linkerzijde van de Paulus Buyslaan (parkeerzone 9014), de rechterzijde is voor vergunninghouders. Ook kunt u betaald parkeren bij de parkeerhaven (parkeerzone 9004).
Via de site www.prettigparkeren.nl ziet u alle informatie waar u nog meer betaald kunt parkeren. Hier ziet u hoelang u kunt parkeren en wat de kosten hiervan zijn. Let op: er moet betaald worden met de bankpas, er kan niet contant betaald worden.

160929 Plattegrond vergunninghouders

Poetsgelegenheid

Mocht u uw tanden nog willen poetsen, dan is dit mogelijk om bij onze poetshoek te poetsen. Wij verzoeken u om uw eigen tandenborstel mee te nemen.

Graag op tijd

Omdat wij zoveel mogelijk patiënten willen helpen op de afgesproken tijd, zou het fijn zijn als u op tijd op u afspraak komt.
Houdt u er rekening mee dat het kan voorkomen dat de behandelaar meer tijd nodig heeft voor de patiënt voor u, waardoor u iets later behandeld kan worden.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, vragen wij u dit uiterlijk 2 werkdagen van te voren telefonisch of per e-mail aan ons door te geven. Wij kunnen uw vrijgekomen tijd dan weer voor iemand anders reserveren. Als wij bij verhindering geen bericht van u hebben ontvangen, kunnen wij het (volledige) tarief voor de gereserveerde afspraak in rekening brengen. Afspraken die op maandag plaatsvinden, dienen dus uiterlijk de donderdag ervoor geannuleerd te worden. Buiten werktijden kunt u een bericht achter laten op het antwoordapparaat of een email sturen.

Uw behandelaar

U wordt door de verschillende mondhygiënisten en parodontologen/implantologen behandeld. Aangezien wij ook een erkend opleidingscentrum voor mondhygiënisten en parodontologen zijn , kan u ook onder supervisie door hen behandeld worden. U kunt altijd uw voorkeur doorgeven om door 1 specifieke behandelaar behandeld te worden. Wij zullen proberen hier rekening mee te houden.

Oproepen

Het komt voor dat er onverwachts plekken vrij komen in de agenda. Hierdoor kan het zijn dat wij u bellen om uw afspraak te verzetten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken aan de receptie.

Overleg met uw behandelaar

Als er iets is wat u met uw behandelaar wilt bespreken, dan kan dit tijdens uw afspraak. Mocht u eerder willen overleggen, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk. Indien de behandelaar op dat moment niet beschikbaar is dan zal de behandelaar telefonisch contact met u opnemen.

Uw privacy

Uw gegevens zijn beschermd en niet toegankelijk voor derden, behalve voor uw verwijzer/zorgverleners en zorgverzekeraar. Voor inzage door andere derden is altijd uw instemming nodig.

Uw gegevens wijzigen

Mochten uw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of e-mail adres), dan kunt u dit aan de receptie doorgeven of u kunt de wijzigen zelf doorvoeren door hier te klikken.

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen en te verbeteren, ondernemen wij verschillende kwaliteit verbeterende activiteiten.

Regelmatig wordt er een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Om de 5 jaar vindt er een visitatie van de praktijk plaats door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). Tevens zijn onze parodontologen visiteurs voor de NVvP.

Onze behandelaars bezoeken tevens nationaal en internationale congressen en cursussen om hun kennis te verdiepen en te verbreden.

Klachten

Indien u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandeld of geïnformeerd hebben, dan kunt u bij ons een verhelderend gesprek met  uw behandelaar aanvragen. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u telefonisch contact opnemen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).  tel. 0900-202 5012. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie.

Is uw klacht nog niet opgelost, dan kunt u uw klachten indienen bij het KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen.

Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk:

  1. bemiddeling;
  2. formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.