Praktijkinformatie

Afspraak maken

Voor het maken van afspraken kunt u op werkdagen bellen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur kan het antwoordapparaat ingesproken worden.

Afspraakherinnering

Via een e-mail en een sms sturen wij u een herinnering van de afspraak van de volgende week.  Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u dus onverhoopt geen herinnering van ons ontvangt, is dit geen reden om aan te nemen dat de afspraak niet doorgaat!

De intake

Voor de intake heeft u doorgaans een verwijzing nodig. Deze kunt u opvragen bij uw verwijzer. Nadat u een eerste afspraak met ons heeft gemaakt, ontvangt u de afspraakbevestiging, gezondheidsvragenlijst, informatiebrief en routebeschrijving. De intake duurt gemiddeld 45 minuten tot een uur.

Aanmelden

Als u een afspraak heeft, vragen wij u zich aan te melden bij de receptie na binnenkomst.

In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat u zich bij medische zorg moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.U kunt zich legitimeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Wij verzoeken u vriendelijk om één van deze documenten mee te nemen tijdens uw eerste afspraak.

Parkeerinformatie

Wij hebben geen eigen parkeergelegenheid. Onderstaand ziet u een plattegrond. Het donkerrood en geel gearceerde gebied is voor vergunninghouders, hier kan niet geparkeerd worden. Wel is er mogelijkheid om bij ons in de zijstraat Paulus Buyslaan betaald te parkeren voor maximaal 2 uur. Let wel; dit kan alleen aan de linkerzijde van de Paulus Buyslaan, de rechterzijde is voor vergunninghouders. Ook zijn er meerdere plekken nabij de praktijk waar u betaald kunt parkeren.
Via de site www.prettigparkeren.nl ziet u alle informatie waar u nog meer betaald kunt parkeren. Hier ziet u hoelang u kunt parkeren en wat de kosten hiervan zijn. Let op: er moet betaald worden met de bankpas, er kan niet contant betaald worden.

160929 Plattegrond vergunninghouders

Poetsgelegenheid

Mocht u uw tanden nog willen poetsen, dan is dit mogelijk om bij onze poetshoek te poetsen. Wij verzoeken u om uw eigen tandenborstel mee te nemen. Bij de receptie kunt u vragen om tandpasta.

Graag op tijd!

Omdat wij zoveel mogelijk patiënten per dag willen helpen, werken wij met een strak behandelschema. Wij verzoeken u daarom op tijd te zijn voor uw afspraak.
Houdt u er rekening mee dat het kan voorkomen dat de behandelaar meer tijd nodig heeft voor de patiënt voor u, waardoor u iets later behandeld kan worden.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, vragen wij u dit uiterlijk 2 werkdagen van te voren telefonisch of per e-mail aan ons door te geven. Als wij bij verhindering geen bericht van u hebben ontvangen, moeten wij helaas het tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening brengen. Buiten werktijden kunt u een bericht achter laten op het antwoordapparaat of een email sturen.

Uw behandelaar

U wordt door de verschillende mondhygiënisten en parodontologen/implantologen behandeld. U kunt altijd uw voorkeur doorgeven om door 1 specifieke behandelaar behandeld te worden. Wij zullen proberen hier rekening mee te houden.

Oproepen

Het komt voor dat er onverwachts plekken vrij komen in de agenda. Hierdoor kan het zijn dat wij u bellen om uw afspraak te verzetten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken aan de receptie.

Overleg met uw behandelaar

Als er iets is wat u met uw behandelaar wil bespreken, dan kan dit tijdens uw afspraak. Mocht u eerder willen overleggen, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk. Indien de behandelaar op dat moment niet beschikbaar is dan zal de behandelaar contact met u opnemen.

Uw privacy

Uw gegevens zijn beschermd en niet toegankelijk voor derden, behalve voor uw verwijzer/zorgverleners en zorgverzekeraar. Voor inzage door andere derden is altijd uw instemming nodig.

Uw gegevens wijzigen

Mochten uw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of e-mail adres), dan kunt u dit aan de receptie doorgeven of u kunt de wijzigen zelf doorvoeren door hier te klikken.

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen en te verbeteren, ondernemen wij verschillende kwaliteitsverbeterende activiteiten.

Regelmatig wordt er een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Om de 5 jaar vindt er een visitatie van de praktijk plaats.

Onze behandelaars bezoeken tevens nationaal en internationale congressen en cursussen om hun kennis te verdiepen en te verbreden.

Klachten

Indien u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandeld of geïnformeerd hebben, dan kunt u bij ons een verhelderend gesprek met één van onze teamleiders of uw behandelaar aanvragen. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u telefonisch contact opnemen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, het NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT–klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk:

  1. bemiddeling;
  2. formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak