Begin dit jaar hebben we een patiëntenenquête uitgevoerd binnen onze praktijk.

Vriendelijk dank voor een ieder die hier aan heeft meegewerkt!

De opmerkingen die via deze enquête zijn binnengekomen hebben wij verwerkt en waar mogelijk ook ten uitvoer gebracht om zo, voor u als patiënt, het bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken.

Via onderstaande link kunt u lezen wat de uitkomst is van deze enquête.

patientenenquete_-_patientenenquete_centrum_parodontologie_en_implantologie_amersfoort_-_2016-03-08 (1) (1)