Via de patiëntenenquête werden wij er op geattendeerd dat er weinig plek was om fietsen te stallen.

Hier hebben wij gehoor aan gegeven.

We hebben de voortuin opnieuw bestraat en heringericht waardoor er nu voldoende ruimte is om uw fiets te stallen.

Onderstaand het resultaat.

160705 Nieuwe bestrating voortuin 3 160705 Nieuwe bestrating voortuin 4